DSI Slovakia, s. r. o., Južná trieda 117, 040 01 Košice
Tel.: +421 556 118 110, Fax: +421 556 118 111
e-mail: andrea.durova@dsi.sk, www.edsi.sk